News

Cymru yn cynnal cyfarfod cyntaf y Rhwydwaith Rhagoriaeth ar draws y wlad - Wales holds it's first country-wide Excellence Network meeting

Date

Daeth 80 o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a phobl sydd wedi eu heffeithio gan glefyd Parkinson ynghyd yng Nghaerdydd ar 23 Ionawr ar gyfer cyfarfod cyntaf o Rwydwaith Rhagoriaeth Cymru Gyfan.

80 health and social care professionals and people affected by Parkinson’s came together in Cardiff on January 23 for the first All Wales Excellence Network meeting.

Read more about <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Cymru yn cynnal cyfarfod cyntaf y Rhwydwaith Rhagoriaeth ar draws y wlad - Wales holds it&#039;s first country-wide Excellence Network meeting</span>