Hero image

Parkinson's UK Cymru

Rydym ar gael i bawb sy’n cael eu heffeithio gan Parkinson's yng Nghymru.

Chwiliwch am gefnogaeth yn eich ardal chi, pwy i gysylltu â nhw, a sut i gymryd rhan.

Slice title
Cysylltu â ni

Item text

I wneud ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â:

Neu ysgrifennwch at: Parkinson's UK Wales/Cymru, Maritime Offices, Woodland Terrace, Maesycoed, Pontypridd CF37 1DZ.

  Item text

  I gael cyfarwyddiadau am sut i godi arian, a chefnogaeth wrth wneud hynny:

  Bethan Palfrey, Swyddog Codi Arian Cymru
  Ffôn: 0344 225 9835
  E-bost: [email protected]

  Mae’r rhai sy’n codi arian dros yr achos yn trefnu amrywiaeth fawr o ddigwyddiadau a gweithgareddau er budd Parkinson’s UK gan gefnogi unigolion a grwpiau cymunedol wrth iddynt godi arian.

  Cymrwch olwg ar ein syniadau am sut i drefnu digwyddiadau codi arian - beth allech chi ei wneud?

  Item text

  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau lleol Parkinson’s, neu rannu unrhyw bryderon, cysylltwch â:

  • Suzanne Marchment, Rheolwr Datblygu De Cymru
   Ffôn: 0300 123 3671
   E-bost: [email protected]
  • Dawn McGuinness, Rheolwr Datblygu Gogledd a Chanol Cymru
   Ffôn: 0344 225 3713
   E-bost: [email protected]

  Mae ein rheolwyr datblygu ardal yn nodi anghenion lleol cymuned Parkinson’s. Maent yn gweithio gyda phobl â Parkinson’s, aelodau o'r teulu, gofalwyr, ein rhwydwaith grwpiau lleol, gwirfoddolwyr a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol i ganfod bylchau mewn gwasanaethau.

  Rydym yn datblygu ac yn darparu ystod o weithgareddau, gan ategu'r gwasanaethau a gynigir gan ein rhwydwaith grwpiau lleol. I ddarganfod beth sy'n digwydd neu'n cael ei gynllunio yn eich ardal chi, cysylltwch â'n rheolwyr datblygu ardal.

  Item text

  Os oes gennych gwestiwn am ein hymgyrchoedd yng Nghymru:

  • Rachel Williams, Campaigns, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi a Chyfathrebu Cymru
   Ffôn: 0344 225 3715
   E-bost: [email protected]

  Mae ein swyddog Polisi ac ymgyrchoedd yn gweithio er mwyn sicrhau fod lleisiau’r 6,000 o ddioddefwyr Parkinson’s yng Nghymru, a’u teuluoedd a’u gofalwyr, yn cael eu clywed yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a chan Llywodraeth Cymru.  

  Ymunwch â’n Rhwydwaith Ymgyrchu heddiw.

  Item text

  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yng Nghymru, chwiliwch drwy ein cyfleoedd gwirfoddoli, neu cysylltwch â:

  • Rebecca Lydon, Cydlynydd Gwirfoddolwyr De Cymru
   Ffôn: 0344 225 3714
   E-bos: [email protected]
  • Emily Owen, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Gogledd a Chanol Cymru
   Ffôn: 0344 225 3684
   E-bos: [email protected]

  Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg ein rhwydweithiau lleol, yn codi arian, a llawer iawn mwy na hynny.  Byddwn yn eich cefnogi er mwyn sicrhau fod eich profiad o wirfoddoli ar ein rhan yn un cadarnhaol.

  Item text

  HYFFORDDIANT

  Chwilio drwy’r cyfarwyddiadur hyfforddi

  Fel rhan o Rwydwaith Rhagoriaeth Parkinson’s UK, mae ein tîm addysg yn cynnig cefnogaeth ac yn galluogi gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal i ddeall clefyd Parkinson’s, a thrwy hynny, wella eu ffordd o’i drin.

  Item text

  Ar gyfer ymholiadau’r wasg, cysylltwch â:

  • Rachel Williams, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi a Chyfathrebu Cymru
   Ffôn: 0344 225 3715
   E-bost: [email protected]
  Item text

  Rydym yn cyhoeddi ystod o adnoddau mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Cymraeg.

  Item text

  Gallwch gadw mewn cysylltiad â’n gweithgareddau yng Nghymru drwy’n tudalen Facebook.

  Item text

  Er mwyn cysylltu â Chyfarwyddwr Cymru:

  Cynghorwyr lleol yng Nghymru

  Mae cynghorwyr lleol Parkinson's yn cynnig gwybodaeth unigol a chefnogaeth i bobl sy’n dioddef o Parkinson’s, ac i’w teuluoedd a’u gofalwyr.

  Os oes gennych unrhyw gwestiwn am gynghorwyr lleol Parkinson's yn eich ardal chi, cysylltwch â Karen Miles ar 0344 225 3789 neu kmiles@parkinsons.org.uk.

  Cefnogaeth ychwanegol

  Cronfa ddata ydy Dewis Cymru sy’n cynnwys pob sefydliad lleol a chenedlaethol allai gynnig help neu wasanaeth ichi.  Gallwch ei ddefnyddio i chwilio yn eich ardal am gymorth a chefnogaeth wrth ymdrin â phroblemau fel rheoli arian neu ofalu am rywun.

  Newyddion Cymru Hydref 2019

  Wales News Autumn 2019 English
  Newyddion Cymru Hydref 2019 Cymraeg