Parkinson's UK Cymru

Rydym ar gael i bawb sy’n cael eu heffeithio gan Parkinson's yng Nghymru.

Chwiliwch am gefnogaeth yn eich ardal chi, pwy i gysylltu â nhw, a sut i gymryd rhan.

Coronafirws a Parkinson's

Rydym ar gael i chi. Os bydd angen cyngor ar coroafirws, neu sut i gadw mewn cysylltiad trwy’r amser heriol hwn, rydym ar gael i’ch helpu.

Cynghorwyr Parkinson's yng Nghymru

Mae cynghorwyr Parkinson's yn cynnig gwybodaeth unigol a chefnogaeth i bobl sy’n dioddef o Parkinson’s, ac i’w teuluoedd a’u gofalwyr.

 

Cysylltu â ni

I wneud ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â:

Neu ysgrifennwch at: Parkinson's UK Wales/Cymru, Maritime Offices, Woodland Terrace, Maesycoed, Pontypridd CF37 1DZ. ​Mae'r cyfeiriad hwn ar gyfer gohebiaeth yn unig.​​

  I gael cyfarwyddiadau am sut i godi arian, a chefnogaeth wrth wneud hynny:

  Bethan Palfrey, Swyddog Codi Arian Cymru
  Ffôn: 0344 225 9835
  E-bost: [email protected]

  Mae’r rhai sy’n codi arian dros yr achos yn trefnu amrywiaeth fawr o ddigwyddiadau a gweithgareddau er budd Parkinson’s UK gan gefnogi unigolion a grwpiau cymunedol wrth iddynt godi arian.

  Cymrwch olwg ar ein syniadau am sut i drefnu digwyddiadau codi arian - beth allech chi ei wneud?

  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau lleol Parkinson’s, neu rannu unrhyw bryderon, cysylltwch â:

  • Dawn McGuinness, Rheolwr Datblygu Gogledd a Chanol Cymru
   Ffôn: 0344 225 3713
   E-bost: [email protected]

  Mae ein rheolwyr datblygu ardal yn nodi anghenion lleol cymuned Parkinson’s. Maent yn gweithio gyda phobl â Parkinson’s, aelodau o'r teulu, gofalwyr, ein rhwydwaith grwpiau lleol, gwirfoddolwyr a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol i ganfod bylchau mewn gwasanaethau.

  Rydym yn datblygu ac yn darparu ystod o weithgareddau, gan ategu'r gwasanaethau a gynigir gan ein rhwydwaith grwpiau lleol. I ddarganfod beth sy'n digwydd neu'n cael ei gynllunio yn eich ardal chi, cysylltwch â'n rheolwyr datblygu ardal.

  Os oes gennych gwestiwn am ein hymgyrchoedd yng Nghymru:

  • Rachel Williams, Campaigns, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi a Chyfathrebu Cymru
   Ffôn: 0344 225 3715
   E-bost: [email protected]

  Mae ein swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd yn gweithio o er mwyn sicrhau fod lleisiau'r 7,700 o pobl sy'n byw hefo Parkinson's Parkinson’s yng Nghymru, a’u teuluoedd a’u gofalwyr, yn cael eu glywed yn Senedd Cymru a gan Llywodraeth Cymru.  

  Ymunwch â’n Rhwydwaith Ymgyrchu heddiw.

  Hyfforddiant a gwella gwasanaeth.

  Gall ein tîm gwella gwasanaeth ddarparu arbenigedd i gynorthwyo gweithwyr a darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol i wneud gwelliannau cynaliadwy i wasanaethau.

   

  Chwilio’r cyfeiriadur addysg a hyfforddiant.

   

   

  Fel rhan o Rwydwaith Rhagoriaeth Clefyd Parkinson y DU, mae ein tîm addysg yn cynorthwyo ac yn galluogi gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol i ddeall clefyd Parkinson ac i barhau i wella eu hymarfer.

  I ganfod mwy, cysylltwch â’n Cynghorydd Gwella Gwasanaeth ar gyfer Cymru:

  Callum Hughes

  Ffôn: 07964847327.

  E-bost: [email protected]

  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yng Nghymru, chwiliwch drwy ein cyfleoedd gwirfoddoli, neu cysylltwch â:

  • Rebecca Lydon, Cydlynydd Gwirfoddolwyr De Cymru
   Ffôn: 0344 225 3714
   E-bos: [email protected]

  Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg ein rhwydweithiau lleol, yn codi arian, a llawer iawn mwy na hynny.  Byddwn yn eich cefnogi er mwyn sicrhau fod eich profiad o wirfoddoli ar ein rhan yn un cadarnhaol.

  Ar gyfer ymholiadau’r wasg, cysylltwch â:

  • Rachel Williams, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi a Chyfathrebu Cymru
   Ffôn: 0344 225 3715
   E-bost: [email protected]

  Rydym yn cyhoeddi ystod o adnoddau mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Cymraeg.

  Gallwch gadw mewn cysylltiad â’n gweithgareddau yng Nghymru drwy’n tudalen Facebook.

  I gysylltu â’r Cyfarwyddwr Gwlad:

  • Ana Palazon, Cyfarwyddwr Gwlad

  Ffôn: 0344 225 3786

  Ebost: [email protected]

  Live Loud! Rhaglen gymorth i’r llais

  Mae Live Loud!, rhaglen gymorth i’r llais, yn grŵp ar-lein hwyliog a chymdeithasol, am ddim gan Parkinson’s UK i’ch helpu chi i ymarfer siarad yn uwch ac yn gliriach.

  Cefnogaeth ychwanegol

  Cronfa ddata ydy Dewis Cymru sy’n cynnwys pob sefydliad lleol a chenedlaethol allai gynnig help neu wasanaeth ichi.  Gallwch ei ddefnyddio i chwilio yn eich ardal am gymorth a chefnogaeth wrth ymdrin â phroblemau fel rheoli arian neu ofalu am rywun.