A woman working at a laptop

Share your views with Wales Neurological Alliance - Rhannwch eich barn efo Cynghrair Niwrolegol Cymru

Date

Wales Neurological Alliance need your views!

Rhannwch eich barn efo Cynghrair Niwrolegol Cymru

Social Services and Well-being (Wales) Act has now been law in Wales since the 6th April 2016. This Act aims to transform the way that social services are delivered in Wales and contains important new legal rights for people who use the services.

The Wales Neurological Alliance want people with neurological conditions across Wales to help us follow the progress of the Act so we can see what’s making a difference to your life, and what more needs to be done. Please complete our short survey and tell us about your experiences.

Erbyn hyn mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi bod mewn grym yng Nghymru ers 6 Ebrill 2016. Nod y Ddeddf hon yw gweddnewid y ffordd mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu cyflenwi yng Nghymru ac mae’n cynnwys hawliau cyfreithiol newydd pwysig i pobl gyda phroblemau niwrolegol.

Rydym am i pobl gyda phroblemau niwrolegol ledled Cymru ein helpu ni i ddilyn y ddeddf, fel y gallwn weld beth sy'n gwneud gwahaniaeth i'ch bywyd, a beth yn rhagor sydd angen ei wneud. Ewch ati i gwblhau ein harolwg byr a dwedwch wrthym am eich profiadau.

Take the survey now
Gwblhau Ein Harolwg