Cymru yn cynnal cyfarfod cyntaf y Rhwydwaith Rhagoriaeth ar draws y wlad

Daeth 80 o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a phobl sydd wedi eu heffeithio gan glefyd Parkinson ynghyd yng Nghaerdydd ar 23 Ionawr ar gyfer cyfarfod cyntaf o Rwydwaith Rhagoriaeth Cymru Gyfan.

80 health and social care professionals and people affected by Parkinson’s came together in Cardiff on January 23 for the first All Wales Excellence Network meeting.

Trafodwyd popeth o ganabis i Ysgogi yn Nwfn yr Ymennydd, Ymarferwyr Parkinson i’r Ymgyrch Cael Meddyginiaeth Mewn Pryd.

Darllenwch fwy am y digwyddiad.

 

We discussed everything from cannabis to Deep Brain Stimulation, from Parkinson’s Practitioners to the Get it On Time Campaign.

Read more about the event.